KOHSABA.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าจากเดิม หมู่ที่1 (บ้านหัวสวน) ย้ายมาทำการที่ หมู่ที่ 4 (บ้านกรงอิตำ) หมายเลขติดต่อ 074-894290  เบอร์แฟกซ 074-890529
วิดีโอ
กระดานสนทนาใน อบต.